banner-projektbanner-logo

Promcen, Čierna Voda - Chorvátsky Grob
Chorvátsky Grob, štúdia 2012

plus

 

Urbanistická štúdia
Žilina - Sídlisko Hájik
Žilina, realizácia 2011

plus

   
 

Urbanistická koncepcia
ZaD ÚPN-O Chorv. Grob
Chorvátsky Grob, v realizácii 2012

plus

             

Obchodné centrum Košice
Bratislava, realizácia 2013

 plus

 

Jantárová cesta, Petržalka
Bratislava, štúdia 2002

 plus

             

Polyfunkčná obytná skupina
a námestie
Karlova Ves - stred Bratislava,
realizácia 1999 - 2009

 plus

 

Obytná skupina, Slnečný vrch - Devínska Nová Ves
Bratislava, štúdia 2009

 plus

   

Polyfunkčný komplex,
Dunajské predmestie
Bratislava, Dokumentácie pre územné
rozhodnutie 2008

 plus