Team T

architektonická kancelária

Urbanizmus

Dunajské predmestie

Lokalita: Ružinov
Stupeň:
Časové obdobie:

Architektúra / Dunajské predmestie
Architektúra / Dunajské predmestie
Architektúra / Dunajské predmestie

Zoznam projektov