Team T

architektonická kancelária

Architektúra

Bio Resort Šachtičky

Lokalita: Špania Dolina, Selce
Stupeň:
Časové obdobie: 2013 -

Architektúra / Bio Resort Šachtičky
Architektúra / Bio Resort Šachtičky
Architektúra / Bio Resort Šachtičky
Architektúra / Bio Resort Šachtičky
Architektúra / Bio Resort Šachtičky
Architektúra / Bio Resort Šachtičky
Architektúra / Bio Resort Šachtičky
Architektúra / Bio Resort Šachtičky
Architektúra / Bio Resort Šachtičky

Zoznam projektov