Team T

architektonická kancelária

Architektúra

Senior Resort, Mytina

Lokalita: Kolová, Karlove Vary
Stupeň:
Časové obdobie: 2019 -

Architektúra / Senior Resort, Mytina
Architektúra / Senior Resort, Mytina
Architektúra / Senior Resort, Mytina
Architektúra / Senior Resort, Mytina
Architektúra / Senior Resort, Mytina
Architektúra / Senior Resort, Mytina
Architektúra / Senior Resort, Mytina

Zoznam projektov